5 skäl att välja en färdig plattform för onlinetjänsterna

Idag finns det lika hög kundförväntan och krav på att kunna erbjuda enkla, effektiva och heltäckande digitala tjänster som det finns på bankerna eller på de mest framstående aktörerna inom finansmarknaden. Samtidigt ökar kraven ständigt kring säkerhet, KYC-processer och annan juridisk regelefterlevnad, vilket kräver allt mer av systemlösningarna och dess anpassningsbarhet. I den miljön kan det därför vara en god idé att sluta försöka ”lappa och laga” gamla eller egna lösningar, rensa bordet och investera i en färdig plattform för online-erbjudandet. Här nedan tar vi upp 5 huvudsakliga skäl. 

1: Egna utvecklare ägnar tid åt underhåll istället för förbättringar  

Även för större aktörer med egna resurser i form av utvecklare är det inte alltid effektivt att bygga och underhålla sin egen kundportal i vilken kunderna loggar in för att handla eller göra andra ärenden. En egenutvecklad lösning passerar snabbt bäst-före-datum vilket ofta innebär att utvecklarna tvingas ägna stor del av tiden åt att hålla jämna steg med nya krav, ny teknik och ad hoc-lösningar för att hålla lösningen compliant. Risken är då stor att kunderna och deras behov tappas bort längs vägen, och då är som bekant andra alternativ bara ett klick bort för kunden. 

2: Ni kan fokusera på kärnverksamheten – det ni är bäst på 

Den totala kvaliteten är aldrig bättre än de enskilda delarna – det vill säga, även om ni har finansiella tjänster och produkter i toppklass, är det svårt att göra dem rättvisa om inte kundportalen håller samma höga klass och gör det enkelt för kunderna att ta del av det ni erbjuder.  

För att ge kunden den bästa helhetsupplevelsen är det bäst att fokusera på rätt saker – sin egen kärnverksamhet (d.v.s. att erbjuda bra produkter och tjänster) och köpa in den teknik och funktionalitet som på bästa sätt kan stödja erbjudandet och uppfylla kundernas behov och förväntningar. 

3: Snabb utveckling gör det svårt att hänga med  

Digitaliseringstakten är rasande snabb och numera finns det dedikerade online-plattformar att nyttja och som snabbt kan sättas ihop till kundportaler optimerade för olika syften, t.ex för fond- eller värdepappershandel. Exempel på funktioner och processer som det sker snabb utveckling inom, och som förenklar för både er och kunden, är digital onboarding av nya kunder med automatiserad KYC, digitala rådgivare, visualisering av kundens engagemang/innehav, transaktionsflöden, avtalshantering m.m. Sådana funktioner är ett måste för att konkurrera, både vad gäller kundupplevelse samt effektivitet i de egna processerna. 

4: En modern plattform bygger varumärke, kundlojalitetmerförsäljning och intern effektivitet 

En kundanpassad och optimerad onlineplattform gör det möjligt att ligga i framkant med ert digitala erbjudande, vad gäller både innehåll, användarvänlighet och nyttjandet av den senaste och fräschaste funktionaliteten på marknaden. Det tjänar ni på i båda ändar: En fullödig, påbyggbar och effektiv kundportal främjar ert varumärke och ökar möjligheten att både rekrytera nya kunder och skapa lojalitet och merförsäljning till befintliga kunder. Och internt kan en färdig onlineplattform effektivisera bort manuella processer och kostnader samt inte minst den interna kompetens- och resurshållning som annars behövs för att utveckling och underhåll. 

5: Säkrar en långsiktigt hållbar och påbyggbar kundportal 

Sammanfattningsvis ska en kundportal kunna vara lika modern, säker, lättanvänd och effektiv oavsett om det gäller ett litet fondbolag eller om det gäller t.ex en storbank. Det är inte i längden hållbart att utveckla och underhålla en sådan plattform själv, inte heller att välja en halvfärdig lösning med begränsningar. Det är enklare, kostnadseffektivt och mer framtidssäkert att välja en färdig, moduluppbyggd onlineplattform som ger rätt förutsättningar att skapa en kundportal att växa med i takt med kundernas behov och förväntningar. 

Läs mer här: www.leanon.se/produkter eller kontakta Albert eller Johan via sales@leanon.se eller 08 597 919 19 för att få veta mer.