ELIN

Order Record Keeping

ELIN

Automatiserad rapportering för Order Record Keeping

Med vår produkt ELIN säkerställer börsmedlemmar sin regelefterlevnad gällande Order Record Keeping.

ELIN knyter ihop orderflöden med hjälp av short codes som mappas med long codes,  innehållande utökad information om ordrarna, som rapporteras till börserna enligt RTS24.

Med ELIN automatiseras rapporteringsprocessen med de allra högsta kraven på dataintegritet, tillförlitlighet och compliance. Läs mer

Kontakta oss

FUNKTIONER

ELIN erbjuder en mängd kraftfulla funktioner

Säkerhet och spårbarhet

Exakt och spårbar rapportering till börser med avancerat stöd för ’reconciliation’

Börskopplingar

Färdiga moduler anpassade efter respektive börs hantering av Order Record Keeping

Monitorering och kontroll

Funktionsrik och säker webklient för övervakning och administration

Automatisk datarensning

Möjlighet att datumstyra rensningar för att säkerställa GDPR kompatibilitet

Loggar och larm

Funktionalitet för övervakning och larmhantering ger spårbarhet och kontroll

Roller och rättigheter

Stöd för roll- och rättighetsbaserad åtkomst; t.ex. för administration, compliance och kundansvarig

AD-Koppling

Koppla ihop med ert AD för att automatiskt kunna lägga till och ta bort användare