KARL

Fondhandel

KARL

Depåsystem för handel i fonder och strukturerade produkter

Med depåsystemet KARL får banker, fondbolag och värdepappersbolag ett komplett, tryggt och beprövat realtidssystem för hantering av slutkundernas orderläggning, innehav, transaktioner, utbetalningar, inbetalningar, courtage, risk, myndighetsrapportering m.m. 

KARL har en mängd integrationer mot olika motparter för att stödja hela processflöden; från integrationer mot leverantörer av marknadsdata, AML-motparter och fondhandelsplatser till t ex distributörer av strukturerade produkter.

Kontakta oss

Exempel

Helhetslösning för fondhandel

Flera fondbolag har valt att koppla ihop KARL med vår onlineplattform LISA för att därmed kunna erbjuda slutkunderna en modern, säker och funktionsrik helhetslösning för fondhandel.

Genom att sätta ihop KARL med LISA kan slutkunderna se och hantera sina innehav, lägga upp månadssparande, placera ordrar, ta del av portföljrapporter, starta sparande i ISK, göra direktinsättningar, få hjälp med placeringar via en digital rådgivare m.m. Digital nykundsonboarding med automatiserade KYC-processer och passandebedömningar gör det enkelt och säkert att ansluta nya kunder och skapar intern effektivitet i hanteringen.

Med kombinationen KARL och LISA erbjuds en marknadsledande helhetslösning där kundupplevelse, säkerhet och tillförlitlighet är i fokus.

FUNKTIONER

KARL erbjuder en mängd kraftfulla funktioner

Orderhantering

Avancerat stöd för hantering av kund- och fondordrar

Innehav och transaktioner

Innehav redovisade med marknadsvärde och GAV

Månadssparande via autogiro

Stöd för månadssparande med automatisk dragning via autogiro eller från likvidsaldo

Registervård

Registervård av instrument, kunder, konton, avtal och fullmaktsinnehavare

Kontotyper

Stöd för kontotyperna depåkonto, ISK och depåförsäkring

Avgifter

Flexibla prismodeller med fast avgift eller rörlig avgift baserad på innehav

Tillförlitlighet

Över 10 års produktionhistorik hos värdepappersbolag med höga krav på stabilitet och säkerhet

Integrationsstöd

Moderna REST-API:er för enkel integration till andra system

Se fler funktioner

KARL erbjuder en mängd kraftfulla funktioner

Orderhantering

Avancerat stöd för hantering av kund- och fondordrar

Innehav och transaktioner

Innehav redovisade med marknadsvärde och GAV

Månadssparande via autogiro

Stöd för månadssparande med automatisk dragning via autogiro eller från likvidsaldo

Registervård

Registervård av instrument, kunder, konton, avtal och fullmaktsinnehavare

Kontotyper

Stöd för kontotyperna depåkonto, ISK. IPS och depåförsäkring

Avgifter

Flexibla prismodeller med fast avgift eller rörlig avgift baserad på innehav

Provisioner

Beräkning och redovisning av upplupna provisioner gentemot fondbolag och övriga aktörer

Rapporter, avräkningsnotor

Generering av avräkningsnotor, ägarförteckningar, transaktions- och skatterapporter m.m.

Roller & Rättigheter

Rätt användare har tillgång till rätt information baserat på roller och rättigheter

Betalningsflöden

Stöd för t ex autogiro inkl. insättningar och sparplaner, SUS-utbetalningar och Swish

Avstämningsfunktionalitet

Kontroll av innehav mot order, likvidbank, upplupna provisioner m.m.

Digitala dokument

Lagring av inskannade dokument, t ex avtal, emissionsteckning m.m.

Instrumentregister

Register för hantering av affärer, t ex marknad, registrator, cut-off-tider och riskmått

Basregister / systemparametrar

Parameterhantering av bankdagar, skatte- och momssatser, BIC-koder m.m.

Spårbarhet

Loggning av alla händelser i systemet för spårbarhet

Integrationsstöd

Moderna REST-API:er för enkel integration till andra system

Plattform

Optimerad för Linux eller Microsoft Windows Server och databashanteraren Postgress SQL eller Microsoft SQL Server

IT-Drift, molntjänst

Leverans On-Prem eller som SaaS med helhetsåtaganden kring förvaltning, support och drift

Tillförlitlighet

Över 10 års produktionhistorik hos värdepappersbolag med höga krav på stabilitet och säkerhet