LEIF

Aktiehandel

LEIF

Realtidsintegration med börser och informationsleverantörer

LEIF ger värdepappersbolag och banker möjlighet att agera direkt på nordiska marknader som Nasdaq och NGM samt globalt genom olika DMA-tjänster. Plattformen knyter ihop informationstjänster, marknadsdata och transaktionsflöden med era kärnsystem.

Kontakta oss

ANVÄNDNING

Plattform för transaktioner, marknadsdata och integration

LEIF används för hela transaktionsflödet från ordermottagande till depåsystem och hanterar handel med aktier, warranter, fonder och obligationer. Plattformen tillhandahåller information och marknadsdata i realtid från externa tjänster som Refinitiv och Morningstar, och kan integreras med såväl en mängd marknadsplatser och informationstjänster som era interna system.

En stor fördel med LEIF är att plattformen minimerar framtida förändringsbehov i kärnsystemen eftersom ändringar och anpassningar görs i fristående moduler.

TRANSAKTIONSFLÖDE

Sköter hela transaktionsflödet från order till depå

LEIF används för hela transaktionsflödet från ordermottagande och validering till avslutshantering och integration med depåsystem. LEIF är certifierad för Nasdaq INET Nordic, Nasdaq Genium INET, NGM Elasticia, SEB DMA och Nordea DMA.

INTEGRATION

Integrationsplattform mellan affärs- och marknadsplatssystem

LEIF är integrationsplattformen mellan era affärskritiska system och ett eller flera marknadsplatssystem. LEIF är protokolloberoende och hanterar information via alla typer av gränssnitt som ISO, SWIFT, FIX, JSON, XML och SQL. LEIF bevakar och hanterar även publicerade ändringar i gränssnitt mot marknadsplatser och informationsleverantörer.

PRESTANDA

Byggd för hög belastning och stabilitet

Aktiehandel ställer höga krav på stabilitet och prestanda. LEIF har satts på hårda prov av Nordens största finansaktörer, och hanterar hundratals miljoner transaktioner och prisuppdateringar dagligen. Detta med god marginal då LEIF är byggd för att klara en belastning på upp till två miljarder meddelanden per dag och installation. 

FUNKTIONER

LEIF erbjuder en mängd kraftfulla funktioner

Orderläggning via FIX

Mot börser och DMA:er i olika typer av noterade värdepapper som aktier, warranter, fonder och obligationer

Innehavskontroller

Kontroller av innehav och reservation av värdepapper eller likvida medel

Handel mot marknadsplatser

Limit-ordrar och trigger-ordrar, t ex stop-loss, samt övervakning av orderstatus

Inhämtning av börsavslut

Konvertering till ISO15022 för bearbetning till clearing och avveckling

Marknadsinformation

Realtidsinformation från Nasdaq Global Data Products, SIX, Refinitiv, Bloomberg, Morningstar och Copp Clark

Integration

Oberoende av protokoll och hanterar information via gränssnitt som ISO, SWIFT, FIX, JSON, XML och SQL

Certifierad

För Nasdaq INET Nordic, Nasdaq Genium INET, NGM Elasticia, SEB DMA och Nordea DMA

Hög prestanda

Designad för att klara en belastning på upp till två miljarder meddelanden per dag och installation