Att hamna i framkant vid regelverksförändringar

Det är spännande med förändringar, regelverksförändringar inräknade. Utgångspunkten är att de netto leder till något bättre.

När en bransch står inför förändringskrav öppnar det upp potential för ändrade styrkeförhållanden. Det är en sanning sedan gammalt och står också i skolboken. Ta MiFID II som exempel. De förändringar som skulle ske sågs knappast som rent affärsfrämjande – i det korta perspektivet i alla fall. Affärsmässigheten låg snarare i att gilla läget och exekvera förändringskraven smartare än konkurrenterna.

De som gick in i MiFID II-arbetet med en bra struktur, förändringsförmåga och digital smarthet ligger sannolikt relativt bättre till nu efter MiFID II än de som kanske i hast behövt bygga upp ogenomtänkta systemparker med spagettiarkitektur och toppat det med nya manuella processer som kastat dem 10 år tillbaka i tiden i effektivitet.

Inför startskottet av MiFID II hade vi på LeanOn förmånen att jobba med allt från börser och storbanker till små start-ups inom fintech. Ett genomgående arbetstema med de kunderna var automatisering och digitalisering med fullt fokus på att:

1) uppfylla regelverkskraven och

2) flytta fram positionerna

2:an inte att förglömma. Den uppfylls inte med tveksamheter kring, eller avvikelser från, den digitala roadmapen. Ett område inom de nya MiFID II-kraven vi jobbade med var processerna för Order Record Keeping (ORK). Där byggde vi upp automatiserade flöden tillsammans med kunderna med hjälp av vår systemlösning ELIN. Punkt ett ovan uppfyllt och punkt två indirekt uppfyllt. Det är så vi jobbar. Vi bygger effektiva systemlösningar åt våra kunder och det sitter i vårt dna att jobba för att kunden ska flytta fram sina positioner.

– Johan Rydh, Affärsutvecklare LeanOn

 

Läs mer om hur vi möjliggjorde säker MiFID-rapportering med höga krav på kort time-to-market