FullStack NYC – 2019

I förra veckan presenterade våra kollegor, Kristina, Anton, Staffan och Martin några av höjdpunkterna från FullStack NYC – konferensen som de alla besökte i maj. Enligt dem handlade de mest intressanta föreläsningarna om Stryker, WebbAssembly och Cordova.

Hazem Saleh presenterade det relativt nya biblioteket Stryker som kan användas för att kvalitetstesta enhetstester i JavaScript. Genom att infoga buggar (även kallat mutanter) i koden och sedan köra testerna ser man om testerna är bra nog för att upptäcka förändringarna. Fördelen med Stryker är att det är ett nytt sätt att köra tester på som skulle kunna innebära att antalet buggar snabbare kan identifieras och åtgärdas. Vid en första testrunda visade det sig däremot samtidigt att det kan innebära mycket jobb att sätta upp på en existerande kodbas beroende på befintliga testers kvalité.

Franziska Hinkelmann pratade om att JavaScript, som tidigare haft ryktet att vara långsamt på processornivå, blivit allt snabbare och att det idag inte är långt ifrån exempelvis WebbAssembly och C++ sett till prestanda. I de fall då man funderar på huruvida det är nödvändigt att övergå från JavaScript till WebbAssembly eller ett mer ’kraftfullt’ språk sett ur ett performance-perspektiv, exempelvis C++, så bör man i första hand undersöka huruvida den tjänst man tillhandahåller kräver den typen av optimering. Franziska förklarar att i många fall klarar man sig bra med den hastighet som JavaScript ger och menar dessutom att optimering på ”compiler level” inte kommer göra någon märkbar skillnad i hastighet såvida man inte har en tjänst som exempelvis komprimerar bilder. Ska man ändå optimera bör man i första hand titta på andra apsekter så som databas, ramverken eller rendering.

Under sista konferensdagen gick Axel Blom igenom ramverket Apache Cordova, ett verktyg för att utveckla mobilappar med HTML, Javascript och CSS. Detta sker genom att Cordova tillåter utveckling med webbstandarder, som därefter kan byggas till appar för iOS och Android. Detta kändes intressant då vi på LeanOn har vi en bred kompetens gällande webbtekniker och flera existerande produkter som bygger på webbstandarder, vilket innebär att vi också enkelt skulle kunna återanvända för att skapa mobilapplikationer med hjälp av Cordova.

Efter ett par fullspäckade dagar med konferens fick vi hem fyra inspirerade och energifyllda kollegor!