Vår integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Nedan beskrivs bland annat hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du som individ har samt hur du kan kontakta oss för mer information.

Varifrån kommer dina personuppgifter?

Från dig direkt: Dina personuppgifter kommer i de flesta fall in till oss genom att du ger dem till oss i den dialog vi har. Detta kan exempelvis vara i samband med att vi träffas vid något event eller i samband med att vi hjälper dig i något supportärende.

Från din arbetsgivare:I våra aktiva samarbetsavtal kan vi även komma att få dina uppgifter från din arbetsgivare om du exempelvis är delaktig i något utvecklingsprojekt eller supportärende som vi också är inblandade i.

Vilken information vi samlar in om dig, vårt ändamål samt laglig grund för behandlingen

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med betrodda leverantörer eller samarbetspartners i den utsträckning det är nödvändigt, exempelvis IT-leverantörer eller professionella rådgivare.

Cookies

LeanOn använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Våra cookies sparar däremot inte information såsom namn och personuppgifter.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som skapas av de webbplatser du besöker. Textfilerna innehåller information om dig som besökare och sparas i din dator exempelvis i syfte att underlätta din användning av webbplatsen.

Läs mer om cookies här

 

Dina rättigheter

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som registrerad vissa lagstadgade rättigheter.

Rätt till invändning mot direkt marknadsföring – Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för direkt marknadsföring. Då kommer personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Rätt till tillgång – Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och om så är fallet även få tillgång till personuppgifterna och viss ytterligare information om behandlingen.

Rätt till rättelse, radering eller begränsning – Du har rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter samt rätt att invända mot behandlingen.

Rätt att återkalla samtycke – Om och i den mån du lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta oss.

Rätt till invändning avseende intresseavvägning – När vår behandling av personuppgifter sker med stöd av s.k. intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen.

Rätt till dataportabilitet – Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att i strukturerat format få del av personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att klaga till myndighet – Du har rätt att klaga till din nationella dataskyddsmyndighet (i Sverige, Integritetsskyddsmyndigheten) om behandling av dina personuppgifter inte uppfyller kraven enligt EU:s dataskyddslagstiftning.

 

Ändringar i policyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida.

Kontakta oss

LeanOn AB (556554-1595) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi följer europeisk och svensk dataskyddslagstiftning och behandlar dina uppgifter på ett ansvarsfullt och säkert sätt.

Du är välkommen med dina frågor och når oss på dataprotection@leanon.se

Senast uppdaterad 2018-05-25