Klas Malmén utsedd till VD på LeanOn

Styrelsen i LeanOn AB har utsett Klas Malmén till ny VD för LeanOn. Klas är en av LeanOns grundare och har haft ett flertal olika befattningar i LeanOn genom åren, senast som säljchef och tillförordnad VD efter avgående Stefan Öström.

Jag vill understryka min och styrelsens glädje över att VD-frågan har fått en så utomordentlig bra lösning. Styrelsen uttalade – samtidigt som den tackade Stefan för hans avgörande insatser för bolaget – stor uppskattning över att Klas förklarat sig beredd att ta på sig denna viktiga uppgift. Styrelsen har sedan länge känt Klas som person och som en viktig länk i LeanOn i egenskap av delägare, styrelseledamot och anställd och har mot den bakgrunden understrukit den positiva vikt det är för bolaget att en internrekryterad VD tagit vid efter Stefan. Styrelsen ser fram mot att tillsammans med Klas och övriga medarbetare få fortsätta att utveckla det redan framgångsrika företaget ytterligare.

– Per-Ola Jansson, Styrelseordförande LeanOn

Klas_Malmén_LeanOn