LeanOn är en av Sveriges bästa arbetsplatser 2017

LeanOn kan nu titulera sig som en av Sveriges bästa arbetsplatser år 2017! Great Place to Work® har inom segmentet små organisationer utsett oss till en av de bästa arbetsplatserna i Sverige år 2017. Detta är vi såklart oerhört stolta över och känner enorm tacksamhet till alla våra medarbetare som är med och skapar det bolag vi alla vill jobba på, varje dag. Stort TACK till alla er!

Great Place to Work® arbetar med att utvärdera organisationer och utveckla deras arbetsplatskulturer. Tack vare ett högt betyg på vår medarbetarundersökning var vi i år med i deras rankningsprocess av Sveriges bästa arbetsplatser 2017. För att läsa mer om Great Place to Work® och se fullständiga listan: www.sverigesbastaarbetsplatser.nu

LeanOn arbetar för en öppen företagskultur där det är naturligt att ledare och kollegor arbetar nära och informerar varandra om vad som pågår på och kring bolaget. Det bidrar till delaktighet och tydlighet. Ännu viktigare är bolagets vision och de gemensamma värderingarna. Detta är något som LeanOns VD Klas Malmén anser har stor inverkan till varför LeanOn utsetts till en av Sveriges bästa arbetsplatser 2017:

Det är vår vision som är grunden. Vi är 100% personalägt och vi har som gemensam vision att bygga det bolag vi alla vill jobba på. Genom att sen koppla de mål vi sätter upp till visionen gör att det genomsyrar hela organisationen och alla beslut vi tar. Genom att trivas och utvecklas på jobbet fortsätter vi vara engagerade och med hög kompetens. I slutändan ger det både nöjda kunder och nöjda medarbetare.
-Klas Malmén, VD LeanOn

Vill du också bli en del av ett härligt gäng på en av Sveriges bästa arbetsplatser? Gå in på leanon.se/jobb för att läsa mer om de tjänster vi söker just nu.

LeanOn-Sveriges-bästa-arbetsplats-2017