LeanOn Hackathon!

LeanOns årliga vårkonferens blev till ett remote-Hackathon. Omständigheterna gjorde att vi inte kunde ses i den fysiska konferenslokal som var planerad. Vi lät oss inte stoppas av det utan körde istället ett Hackathon under 24 h. Detta innebar att alla anställda samlades över videolänk och kunde umgås, brainstorma och samarbeta tillsammans. Hackathonet resulterade i flera lösningar och produkter som de anställda tagit fram i syfte att underlätta det vardagliga arbetet på LeanOn.