LeanOn i topp-3 bland Sveriges bästa arbetsplatser 2019!

LeanOn tar ännu ett kliv upp på listan över Great Place to Works® rankning av Sveriges bästa arbetsplatser. Efter att ha blivit fyra förra året knep LeanOn nu tredjeplatsen i kategorin små bolag. Bakom framgången ligger ett fortsatt arbete med att utveckla den kultur och gemenskap som LeanOn bygger sin verksamhet kring.

”Genom att alltid sätta medarbetarnas välmående, engagemang och utveckling först, säkerställer vi att vi hela tiden arbetar mot visionen att skapa den arbetsplats vi själva vill jobba på. När vi har medarbetare som mår bra ser vi även de goda effekter som det ger våra kundsamarbeten, vilket i sin tur leder till fler utvecklande och spännande kunduppdrag. Att alltid utgå ifrån medarbetarna är därmed en framgångsfaktor för oss alla, både idag och imorgon”.

 – Paulina Strandet Karlsson, hr-ansvarig på LeanOn

Bland annat ges varje individ stora möjligheter att påverka sin personliga utveckling och önskemål om projekt och uppdrag försöks hela tiden att mötas. Dessutom har alla medarbetare en egen utvecklingspott där det ges stor frihet att välja utbildningar eller konferenser utifrån eget intresse och egna mål. LeanOn värderar och uppmuntrar även aktiviteter som görs på medarbetares initiativ. Systemutvecklare har bland annat fått både tid och medel att arrangera olika ’tech-kvällar’ där ny teknik presenterats och ett forum skapats för medarbetarna att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Vissa gånger har även en extern talare tagits in som håller en presentation inom specifikt ämne.

 

Mål att fortsätta växa och bibehålla företagskulturen

Framöver är ambitionen att växa från 36 till 50 medarbetare till år 2022 och samtidigt bibehålla och stärka företagskulturen. Här blir rekryteringen en av nyckelaktiviteterna. För LeanOn är det viktigare att växa rätt än att växa fort och att hitta personer med samma värderingar som företaget har, med tonvikt på engagemang, pålitlighet och omtanke.

”Att vi har tagit oss dit vi är idag är ett resultat som vi bara kunde uppnått tillsammans, alla 36 anställda. Det är vi tillsammans som dagligen bidrar till att skapa en kultur och en arbetsplats där vi trivs. En arbetsplats som nu stolt även kan titulera sig som Sveriges tredje bästa arbetsplats, bland småbolag, år 2019.”

 – Paulina Strandet Karlsson, hr-ansvarig på LeanOn