Med kompetensutveckling i fokus

Som systemutvecklare på LeanOn får du möjlighet att arbeta inom samtliga av våra tre inriktningar; inhouse med produktutveckling och kundprojekt eller som konsult på plats hos någon av våra kunder. På så vis får du en varierad arbetsroll med stora utvecklingsmöjligheter. För att ta tillvara på all viktig kompetens som vi skapar i det dagliga arbetet har vi under året flera gemensamma tillfällen. Här är fokus på att sprida vår kunskap vidare internt och hjälpa varandra att utvecklas i sin arbetsroll. Ett exempel på ett sådant tillfälle är vad vi kallar för ”LeanOn hour”.

 

LeanOn hour ger utrymme för kompetensutveckling

LeanOn hour är en gemensam kompetensutvecklings- aktivitet som sker månadsvis och där alla medarbetare är samlade på våra två kontor; Stockholm och Uppsala. Vi sätter upp en videolänk mellan kontoren för att alla på ett smidigt och effektivt sätt ska kunna följa presentationerna. Under en timme fördjupar vi oss sedan inom ett specifikt ämne, exempelvis en ny teknik, en produktgenomgång eller ett intressant konsultuppdrag som någon av våra utvecklare jobbar med. LeanOn hour blir även ett tillfälle för gemenskap och brukar därför planeras in vid en tidpunkt där vi får utrymme att bara umgås också, antingen innan eller efter mötet.

Vid det senaste tillfället, som var i februari, inledde vi med en gemensam lunch på kontoret. Sedan höll tre av våra utvecklare varsin presentation om spännande tekniker och processer som de arbetar med i deras nuvarande projekt. Bland annat presenterade de OpenAPI v.3, säkerhetshantering och hur man bäst gör en flytt av en IT-miljö till molnet. Det blev en väldigt intressant timme med mycket nyttig information som nu spridits vidare inom bolaget.