references

DORA (Digital Operational Resilience Act) är ett EU regelverk som syftar till att stärka den digitala motståndskraften och robustheten inom Europas IT-system. För de flesta aktörer på den finansiella marknaden väntar nu utökade krav inom systemförvaltning och förebyggande åtgärder för att minska systemrisker och störningar.

Detta kommer innebära ökade IT-kostnaderna för många finansaktörer, samt krav på nya kompetenser och en ökad granskning av deras leverantörer. För att möta dessa utmaningar har LeanOn infört en ny tjänst för att förvalta IT-system hos våra kunder.

Utifrån LeanOns långa erfarenhet och kunskap från finansbranschen har vi utvecklat metoder för att förstärka systemförvaltningsprocessen. Därför kan LeanOn nu erbjuda en tjänst för att kontinuerligt skydda våra kunders systemleveranser mot kända sårbarheter. Genom automatiserad hantering av tredjepartsberoenden, analys av källkod, ökad leveransfrekvens och identifiering av sårbarheter baserat på prioritet från globala källor.

Genom att samarbeta med LeanOn kan våra kunder identifiera och vara säkra på vilken risknivå deras system befinner sig på, vilket möjliggör välgrundade beslut om nödvändiga åtgärder.

DORA-efterlevnad på ett enkelt sätt