references

Våra svenska storbanker är aktiva på den internationella valutamarknaden, FX-handeln. Eftersom den finansiella handeln omsätter stora volymer kapital dagligen är funktionerna i varje flöde extremt viktiga. Bankerna har många system för att hantera verksamheten både mot sina kunder, andra banker och finansiella institutioner.

En av bankerna utvecklade nyligen en ny plattform för valutahandel. I ett sådant projekt får inget gå fel och därför sökte banken professionell konsulthjälp av någon som är erfaren och duktig på både systemutveckling och finans.

Jan Palmquist på LeanOn har erfarenhet av ett flertal olika handelssystem, exempelvis GENIUM. Han har också arbetat med FIX-integrationer mot merparten av de nordiska handelssystemen. Därför passade han bankens kravprofil perfekt. Jan anlitades och i samarbete med bankens eget team medverkade han genom hela utvecklingsfasen.

FX-handel är systemintensivt och kraven på funktionalitet, tillförlitlighet och prestanda är mycket höga. Det var kul att sättas på hårt prov och sedan få se den nya plattformen formas till någonting riktigt bra.

Jan Palmquist, konsult på LeanOn