references

En av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar tog hjälp av LeanOn i ett stort digitaliseringsprojekt för sparformen ISK, Investeringssparkonto.

Kundens önskemål var en fond- och aktiehandelsplattform med inloggning via BankID. I uppdraget ingick att plattformen skulle integreras med kundens befintliga webb för slutkunder. Dessutom ville man ha en responsiv design för att erbjuda kunderna smidig tillgång till sin depåhantering på surfplatta och mobil.

Integrationen genomfördes med hjälp av SAML, Security Assertion Markup Language, som LeanOn tidigare levererat till flera kunder. Den responsiva designen för mobil och surfplatta löste vi med Twitter Bootstrap. I uppdraget ingick även stöd för Corporate Action-hantering, avtalssignering och passandeprövning enligt MiFID-regelverket.

Peter Falk, Projektledare LeanOn

LeanOn löste uppgiften med flera komponenter från vårt eget produktutbud, bland annat för orderhantering, realtidskurser och marknadskopplingar. Dessutom bistod vi med kompetens i form av erfarna konsulter som tillsammans med övriga i projektet säkerställde ett framgångsrikt resultat. Efter leveransen har LeanOn ett fortsatt ansvar för förvaltning och support för flera av de ingående komponenterna.