references

Ett av Sveriges största fondbolag behövde med kort varsel hitta en ny lösning för direktkundernas online-handel. LeanOn fick uppdraget att utveckla den nya onlinetjänsten, som skulle vara helt klar för skarp drift inom fyra månader. Fondbolagets storlek och starka varumärke innebar att kraven var mycket höga vad gäller såväl funktionalitet och pålitlighet som användarvänlighet och utseende.

Time-to-market var centralt för att bibehålla en hög servicenivå gentemot fondägarna. Tack vare att LISA är en startklar plattform lyckades vi sjösätta systemet på bara fyra månader från beställning.

Kennet Lövgren, Projektansvarig på LeanOn

Med online-plattformen LISA kunde LeanOn erbjuda en produkt som är mogen och väl beprövad, men samtidigt fullt modern vad gäller åtkomst via mobil, säkerhet, skalbarhet, funktioner för in- och utbetalningar, back-office, KYC, single-sign-on och integrationer med andra system. Ett överskådligt och intuitivt gränssnitt gör det enkelt för kunderna att handla och se hur deras depå utvecklas. White Label-stöd ger även en sömlös upplevelse av att vara på fondbolagets egen webb även när man är inne på LISA-plattformen.