references

EU-kraven kring ORK, order record keeping, är en av många komplexa utmaningar för finansbranschens aktörer. För att säkra compliance enligt kraven som trädde i kraft i januari 2018, tog en av de svenska storbankerna hjälp av LeanOn. Genom att utgå från den välbeprövade LISA-plattformen kunde LeanOn återanvända många befintliga funktioner istället för att bygga en helt ny lösning, vilket kortade ner tiden rejält från start till färdigt system.

Kundens krav var väldigt höga vad gäller både säkerhet och time-to-market, med en strikt deadline 3 januari 2018 när MiFID II-regelverket trädde i kraft. Fördelarna med en mogen, stabil och säker plattform i botten underlättade arbetet med att harmonisera lösningen som var komplex med många olika flöden. Genom att bygga upp den nya tjänsten ELIN baserat på LISA-plattformen fanns många av funktionaliteterna redan färdiga att använda. Det gav oss mer tid att lösa de specifika ORK-kraven i MiFID II och anpassa lösningen efter kundens önskemål.

Johan Rydh, VD på LeanOn

I LISA-plattformen fanns redan grundläggande systemtjänster som säker inloggning och autentisering, behörighetsstruktur, klientgränssnitt, aktivitetslogg med mera. På detta adderade LeanOn de nya funktioner som krävdes för att hantera och rapportera känsliga kunddata enligt de nya ORK-kraven. Kunden fick på så sätt en enhetlig lösning som gör att de uppfyller compliance-kravet att tillhandahålla information om vem som lagt en order, oavsett börs. Domän- och branschkunskap, tillsammans med möjligheten att använda en mogen produkt, bidrog till en leverans som mötte kravet på en säker driftsättning 3 januari 2018.