references

En svensk fondkommissionär behövde byta ut sin egenutvecklade webbportal mot en ny onlineplattform för kundernas värdepappershandel. Främst för att göra det enklare att både bli kund och att köpa och sälja olika värdepapper, men även för att förenkla den omfattande informationshämtning som olika regelverk kräver idag vad gäller t ex KYC. Portalen behövde också moderniseras för att kunna användas på surfplatta och mobil. Fondkommissionären valde att ta hjälp av LeanOn, som byggde en helt ny kundportal baserad på LISA, LeanOns kompletta online-tjänst för värdepappershandel.

Att utveckla den befintliga kundwebben var inte ett alternativ eftersom det skulle kräva allt för mycket tid och pengar. Då vår plattform LISA redan hade ett flertal av de nödvändiga komponenterna kunde vi reducera både time-to-market och totalkostnaden. Efter införandet har LeanOn fortsatt utveckla plattformen med flera nya funktioner, som bland annat gör det mycket enklare att följa de ökade kraven i MiFID II.

Peter Falk, projektansvarig på LeanOn

Med den nya och betydligt mer användarvänliga kundwebben har kundtillströmningen ökat stadigt, liksom det förvaltade kapitalet. Automatiserad onboarding förenklar processen att bli kund och ger möjlighet att direkt börja handla – en depå öppnas automatiskt efter att kunden fyllt i alla uppgifter och signerat med BankID. Den nya plattformen har även automatiserad informationsinhämtning, det vill säga systemet samlar själv in kundinformation som saknas, t ex för att en kund ska bli godkänd att få handla med vissa riskprodukter.