references

Direktförsäljning av fonder har flera fördelar, inte bara sett till marginaler utan också i möjligheten att skapa en relation till kunden. Samtidigt är det här problematiken uppstår. Hur kan fondbolagen skapa mervärde och ge bra service till kunderna när resurserna är begränsade? Tillsammans med Indecap tog vi fram en digital rådgivare, eller sparrobot, som klarar det hela galant. Med digitaliseringen av samhället har också vanan och acceptansen för digitala guidande verktyg ökat. Den digitala rådgivaren samlar in information från kunden och guidar sedan vidare hela vägen till köp. Med ett trevligt, tillgängligt och interaktivt sätt ställs frågor till kunden. Baserat på kundens svar ger den ett skräddarsytt förslag på fonder ur ert utbud som passar och kunden kan sedan handla fonderna direkt. Roboten kan kopplas in redan i onboardingen av nya kunder, eller senare när en kund behöver guidning kring sparande. 

Vår robot är smart och samlar in data, sammanställer och matchar olika parametrar mot information om fonderna. På så sätt får kunden hjälp att hitta rätt fonder baserat på sin situation. Lösningen kan tillhandahållas självständigt som en tjänst, men också kopplas in i fondbolagets eller bankens redan befintliga systemstöd. Roboten är flexibel och anpassningsbar utefter vilket behov och vilka förutsättningar som finns och den går snabbt att integrera och börja använda.

Johan Rydh, VD på LeanOn

På bara 4 minuter kan en ny kund onboardas, skapa en profil, få förslag och handla sina första fonder. För kunden blir upplevelsen smidig och effektiv. Allt kan göras på distans och på tider som passar individen. Det blir inga väntetider på möten och inga behov av att ta sig till ett kontor under vissa öppettider. Kundresan blir utan avbrott, vilket ger en bättre helhetsupplevelse. För företaget innebär det att relationen med kunden kan byggas upp utan att ta personal och tid i anspråk. Det finns med andra ord möjlighet för fondbolag att ha direktförsäljning med riktigt bra service till privatpersoner utan att behöva bygga eller skala upp en kundserviceenhet.