Vikten av att delta på utvecklarkonferenser

Att hålla sig i framkant vad gäller nya tekniker och trender inom systemutveckling är en viktig del för både LeanOn och våra medarbetare. Mycket kunskap och erfarenhet får vi genom våra kollegor och olika projekt. För extra inspiration och nyheter inom våra områden kompletterar vi med olika aktiviteter, exempelvis genom att delta på konferenser.

Varför konferenser?

Utöver våra företagsgemensamma aktiviteter har varje medarbetare en personlig budget för kompetensutveckling på LeanOn, som medarbetaren själv ansvarar för och planerar. Många väljer att åka iväg på olika konferenser för att lyssna till experter inom aktuellt ämne och få inspiration från andra konferensdeltagare. Ett par dagar med föreläsningar som man som medarbetare kan delta på. Förhoppningsvis kommer man hem med nya idéer på hur man kan lösa olika problem samt inspiration och erfarenheter som man kan ta fram vid senare tillfällen.

Vanligtvis är det ett antal medarbetare som åker iväg på samma konferens. Så utöver själva konferensen får man tillfälle att umgås och lära känna sina kollegor bättre. Det möjliggör ytterligare erfarenhetsutbyte; Tillsammans är vi starkare än vad vi är som enskilda individer.

Spring I/O 2018

Under våren åkte några LeanOn:are till Barcelona för att delta på tvådagars-konferensen Spring I/O 2018. Spring I/O är en konferens som går en gång per år i Europa och USA. I Europa hålls konferensen i Barcelona, vilket förstås är ett trevligt resmål i maj. Ämnena är oftast relaterade ekosystemet runt Spring Framework, vilket många av de system LeanOn utvecklar och levererar gör. Konferensen har flera olika spår med parallella föreläsningar och även workshops, vilket gör att man oftast hittar något ämne som är intressant. Dessutom spelas föreläsningar oftast in så man kan titta på de föreläsningar man kanske missat i efterhand. Just i år handlade mycket på konferensen om nya versioner av Spring Framework och Spring Boot samt det nya stödet för reactive programming.

/Anders, Björn, Jan, Jonas, Ola – Systemutvecklare, LeanOn

 


Vill du veta mer om hur vi arbetar med kunskapsspridning och personlig utveckling på LeanOn – Hör av dig så ses vi gärna över en fika och berättar mer!

Du kan även läsa mer på leanon.se/jobb