Vill du driva din egen fondhandelsplattform direkt mot slutkund?

Här är några saker du behöver veta…

Det finns ett ökat intresse bland fondbolag att sälja sina produkter direkt till slutkund istället för att enbart förlita sig på de stora återförsäljarna på marknaden. Och det finns goda skäl till det. Förutom att du kan möta kundernas förväntningar på en enkel onboarding och handel, ökar din lönsamhet per transaktion och det är en lönsam affär redan från låga volymer. 

Den allmänna trenden med D2C (direct to consumer) har nu också börjar synas i fondbranschen. Med våra SaaS eller on-prem-lösningar kan allt fler fondbolag hitta sätt att sälja direkt mot slutkund, samtidigt som de behåller övrig distribution, säger Albert Huth, försäljningschef på LeanOn. 

LeanOn utvecklar sedan 1998 produkter som används av nordiska banker och finansbolag för handel av finansiella tjänster. Funderar du på att sälja finansiella tjänster direkt till slutkund, läs detta först: 

Ökade intäkter och lägre kostnader 

Det låter ju nästan för bra för att vara sant. Låt oss börja på intäktssidan. Lite skämtsamt kan man säga att det bästa sättet för att öka intäkter är att göra köpknappen mer lättillgänglig. Genom att använda BankID sänks trösklarna för onboarding dramatiskt och kunderna kommer närmare sin första affär. Kombinerat med en modern UX och digital KYC direkt från start ökar konverteringen dramatiskt. Att möjliggöra insättningar från andra banker är också avgörande. En plattform som stödjer överföringar via Swish och autogiro, förutom vanlig banköverföring sänker trösklarna för inflöde och ökar chansen för affär. 

På kostnadssidan då? Många fondhandelsbolag lägger idag mycket tid på att hantera onboarding manuellt. Handskrivna kontonummer och pappersblanketter tar mycket tid och skapar lite kundnytta. Det här är kostnader som inte är direkt synliga men som innebär stora besparingar om processerna automatiseras. 

Frågan är om man ens vill veta hur mycket kostnader som är kopplat till kundadministration, manuell pappershantering, skanning posthantering, samtal och frågor från kunder? 

Ökade förväntningar på det digitala kunderbjudandet 

Nästan alla delar av våra liv har digitaliserats, inte minst finansiella tjänster. Från kundens perspektiv finns det inte längre några ursäkter för att inte ha en app eller användarvänligt gränssnitt. De dåliga nyheterna är att ditt digitala kunderbjudande konkurrerar med andra banker och nätmäklares appar. Den goda nyheten är att det finns en lösning. 

Enskilda funktioner hamnar ofta i fokus när nya tjänster tas fram men ofta missas helhetsupplevelsen. En digital kundplattform bygger på moduler, vilket gör att funktioner kan kombineras för att stödja olika typer av processer och flöden. Kunderna måste känna igen sig oavsett om det handlar om att teckna avtal, analysera sitt innehav, fylla i sin skattehemvist, signera en köporder, ta del av rådgivning eller vid onboarding. Det är grunden i ett bra digitalt kunderbjudande. 

Är ni compliant? 

En tråkig fråga att ställa – men regelefterlevnad är inte ett alternativ idag. Förutom kravet på en säker och stabil plattform bör den ha ett effektivt stöd för GDPR och KYC. 

Vad det gäller KYC är det inte bara en fråga för nya kunder. Det finns krav på att kunden med regelbundenhet ska verifiera eller uppdatera olika typer av kundinformation. Med dynamiska formulär hämtas data från kundens tidigare KYC och kunden behöver inte börja om från början varje gång. 

Att slippa manuell hantering av KYC förenklar och effektiviserar både onboarding och löpande kontroller. Allt det här ska vara inbyggt som grundfunktionalitet i en bra digital kundplattform. 

Hur framtidssäker är lösningen? 

Det finns gott om exempel på lösningar som varit i framkant när de lanserats, men som snabbt blivit omoderna. Det är tyvärr också vanligt med lösningar som inte kan anpassas över tid eller byggas på med nya funktioner för att kunna möta kundernas önskemål. 

Bara genom valet att inte bygga själv, säkerställer ni ett kontinuerligt flöde av ny funktionalitet i er plattform. Genom att välja en onlineplattform säkerställer ni också en inbyggd livscykelhantering. 

Det här är bara några av de insikter som vi har kring tekniska plattformar för finansiell handel. Och varje punkt ovan döljer mer komplexa frågeställningar. Vill du diskutera dem, kontakta Johan Rydh eller Albert Huth via sales@leanon.se eller 08 597 919 19 för att få veta mer. 

Vår förra artikel handlade om fördelarna med att köpa en färdig onlineplattform för det digitala kunderbjudandet. https://www.leanon.se/aktuellt/?nyhet=5-skal-att-valja-en-fardig-plattform-for-onlinetjansterna 

I nästa artikel berättar vi om några av de viktigaste funktionerna som bör finnas i en modern onlineplattform.